top of page
network-ant.gif

ANT QUEEN
KRÓLOWA MRÓWEK

cyber-ant_PSD1.png

Dlaczego właśnie ją wybraliśmy do prezentacji naszego sposobu myślenia, naszych rozwiązań w zakresie budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych i naszego doświadczenia w projektowaniu zaawansowanego oprogramowania wykorzystującego elementy AI?

 

W wymiarze biologicznym Królowa Mrówek to samica zdolna do reprodukcji.

 

W wymiarze organizacyjnym królowa Mrówek może zainicjować nowe miejsce do gniazdowania samodzielnie lub wspólnie z innymi królowymi (pleometrozja).

 

W wymiarze społecznym Królowa Mrówek ma możliwość dołączenia do istniejącego mrowiska lub lub przejęcia kontroli nad obcą kolonią.

 

Wszystkie te czynniki stawiają Królową Mrówek na wierzchołku organizacji (CEO). Jednak w mrowisku nie występuje żaden centralny układ kontroli a głos Królowej w wielu kwestiach nie jest decydujący.

W koloni (Mrowisku) tak naprawdę rządzą robotnice, które nie komunikują się bezpośrednio. Natomiast poprzez pośrednią wzajemną komunikację za pomocą substancji chemicznych (feromonów) podejmują wspólne decyzje, które stanowią sumę wyborów podejmowanych przez poszczególne robotnice.

W wymiarze informatycznym zachowania Królowej Mrówek i jej robotnic są odwzorowane w algorytmie mrówkowym, który jest probabilistyczną techniką rozwiązywania problemów poprzez szukanie najlepszych dróg (rozwiązań) w grafach.

To stanowi z kolei uzupełnienie metod optymalizacji kombinatorycznej, których zadaniem jest znalezienie w zbiorze skończonym obiektu optymalnego.

I właśnie optymalizacja , przy założeniu występowania ograniczeń (brak centralnego układu kontroli, brak komunikacji bezpośredniej, konieczność wyboru najlepszej drogi) stanowiła dla naszego zespołu punkt wyjścia do zaprojektowania aplikacji, realizującej przydział BSP (bezzałogowych statków powietrznych) do określonych celów.

bottom of page